AKSAĞLIK BİREYSEL SAĞLIK SİGORTALARI
Aksağlık bireysel sağlık sigortası ile sizin ve yakınlarınızın bir yıl boyunca karşılaşacağı hastalıkların yurt içi ya da yurt dışı tedavisi için gereken masraflardan bütçenizi zorlamadan kurtulabilirsiniz.

KİMLER YARARLANABİLİR?
Aksağlık Sigortasından 18-60 yaş arasındaki dileyen herkes kendisi ve ailesi ile birlikte yararlanabilir. Bunun için sadece açık ve detaylı sağlık beyanınız yeterlidir. Tüm aile bireylerinin aynı plan kapsamında sigortalanması halinde % 10 aile indirimi uygulanır.

SİGORTA SÜRESİ
Aksağlık sigortası 1 yıl süreli olmakla birlikte, ömür boyu yenileme garantisi almış iseniz yaşamınız boyunca, ömür boyu yenileme garantisi almamış iseniz 75 yaşına kadar, her yıl poliçenizi yenileyerek güvencenizi sürdürebilirsiniz.

VERGİ AVANTAJI
Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir.

NASIL SİGORTALANABİLİRSİNİZ?
Size en yakın acentemiz veya Akbank şubesine uğrayarak başvuru formunu doldurup, Aksağlık Sağlık Sigortası kapsamına dahil olabilirsiniz.

PRİM ÖDEME ŞEKLİ
Primlerinizi peşin veya % 25 peşin+5 vade olarak ödeyebilirsiniz. Peşin ödemelerde % 7,5 peşin ödeme indirimi uygulanmaktadır. Priminizi kredi kartı ile ödediğiniz takdirde 8 eşit vade seçeneğinden yararlanabilirsiniz.

NEREDE TEDAVİ OLABİLİRSİNİZ?
Aksağlık Sağlık Sigortası kapsamında yurtiçinde, yurtdışı teminatınız var ise yurtdışında dilediğiniz doktor, sağlık kurumundan hizmet alabilirsiniz.
Kaliteli hizmet alıp sigorta sisteminden kolay bir şekilde yararlanabilmeniz için hastane, tıp merkezi, laboratuvar, görüntüleme merkezi, eczanelerden oluşan geniş bir anlaşmalı kurum ağımız bulunmaktadır. (bakınız.anlaşmalı kurumlar)

Anlaşmalı kuruluşlarımızda tedavi hizmetlerinden limitiniz dahilinde, varsa sadece katılım payı ödeyerek yararlanabilirsiniz. Ayrıca Devlet ve üniversite hastanelerinde gerçekleşen tedavileriniz anlaşmalı kurum statüsünde değerlendirilir.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ

Poliçenizi kesintisiz olarak yenilemeniz halinde Tazminat/Prim oranınızın Şirketimizce belirtilen kriterler çerçevesinde olması halinde hasarsızlık indiriminden yararlanabilirsiniz.

YENİ DOĞAN BEBEĞİN SİGORTA KAPSAMINA İLAVESİ
Yeni doğan çocuğunuzu, doğum tarihinden itibaren 15. gününü doldurmuş olması ve annenin de poliçe kapsamında olması halinde başvuru formu ve doğum raporu ile müracaat ettiğiniz takdirde teminat kapsamına dahil edebilirsiniz.

ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ
Kesintisiz üç yıl aynı planda sigortalanmış olmanız ve Şirketimiz risk kabul kriterlerinin sağlanmış olması koşulu ile ömür boyu yenileme garantisi hakkına sahip olabilirsiniz.

NELERİ KAPSAR?


Aksağlık Sigortası Teminatları

HASTANE TEDAVİ TEMİNATI
AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TEMİNATI
GEO-CODING - OTOMATİK YER TESBİTİ HİZMETİ


KURUMSAL SAĞLIK SİGORTALARI
En az 10 çalışanın katılması ve çalışanların 18-65 yaş arasında olması koşuluyla, şirketiniz çalışanları ve aile bireyleri (eş ve çocuklar) için Özel Grup Sağlık Sigortalarından yararlanabilir, bütçenize uygun tarifelerimiz ve sizin belirleyeceğiniz planlarla çalışanlarınızın ve yakınlarınızın her türlü sağlık sorunlarına çağdaş bir çözüm bulabilirsiniz.

NEREDE TEDAVİ OLABİLİRSİNİZ?
Özel sağlık sigortası kapsamında yurtiçinde, yurtdışı teminatınız var ise yurtdışında dilediğiniz doktor, sağlık kurumundan hizmet alabilirsiniz.
Kaliteli hizmet alıp sigorta sisteminden kolay bir şekilde yararlanabilmeniz için hastane, tıp merkezi, laboratuvar, görüntüleme merkezi, eczanelerden oluşan geniş bir anlaşmalı kurum ağımız bulunmaktadır. (bakınız.anlaşmalı kurumlar)
Anlaşmalı kuruluşlarımızdan tedavi hizmetlerinden limitiniz dahilinde, varsa sadece katılım payınızı ödeyerek yararlanabilirsiniz. Ayrıca Devlet ve üniversite hastanelerinde gerçekleşen tedavileriniz anlaşmalı kurum statüsünde değerlendirilir.

NELERİ KAPSAR?
Hastane Tedavisi Teminatı
Ayakta Tedavi Teminatı
Acil Sağlık Hizmetleri Teminatı
Geo-Coding - Otomatik Yer Tesbiti Hizmeti

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI

Aksağlık Seyahat Sigortası ile yurtdışı seyahatlerinizde acil hastalık veya kaza sonucu oluşabilecek her türlü tedavi masraflarını karşılayacak bir poliçeye sahip olabilirsiniz.

KİMLER YARARLANABİLİR?
65 yaşına kadar dileyen herkes kendisi ve ailesi ile birlikte seyahat sağlık sigortasından yararlanabilir.

SİGORTA SÜRESİ
Aksağlık Seyahat Sigortası yıllık olarak 1 defa veya her seyahatte ayrı ayrı olarak yapılabilir.

* Beher Seyahat Sigortası süresi asgari 1hafta, azami 90 gündür.
* Yıllık Seyahat Sigortası süresi 1 yıllıktır ve sigorta süresi içerisinde teminatların geçerli olduğu bölgeye yapılacak her seyahat için geçerlidir. Bir yıllık sigorta süresi içerisinde, herbir yurtdışı seyahati azami 6 hafta ile sınırlıdır.
* Poliçe seyahat başlamadan düzenlenmelidir.

60-65 yaş arası sigortalılardan 2 kat prim alınır.

Primler USD bazında olup, poliçe başlangıç tarihindeki T.C.M.B. Efektif Satış kuru üzerinden TL'sına çevrilerek poliçelendirilir, prim ödeme şekli peşindir.

NELERİ KAPSAR?


Seyahatiniz esnasında acil durumlarda oluşan:

*Ayakta tedavi harcamaları (doktor muayene, tanı amaçlı incelemeler, reçeteli ilaç)
*Hastane tedavisi harcamaları
*Ambulans giderleri
*Sigortalının vefatı halinde cenazenin yurda nakli veya vefat ettiği yerde defin masrafları.


SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Sigorta Ettirenin Adı Soyadı
Sigortalı Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Pasaport No
Seyahat Edilecek Ülke
Seyahatin Başlangıç Tarihi
Seyahatin Bitiş Tarihi
Vergi Numarası
Adres / Tel No. / Meslek

TEHLİKELİ HASTALIKLAR SİGORTASI
Hastalıklar Sigortası ile belirlenmiş 9 önemli hastalığın doğurabileceği riskleri güvence altına alabilirsiniz.

KİMLER YARARLANABİLİR?
Sigortaya giriş yaşı 18-55 yaşları arasında olup, birer yıllık sürelerle 65 yaşına kadar poliçenizi yenileme hakkına sahipsiniz.

PRİM ÖDEME ŞEKLİ
Primler USD bazında olup, poliçe başlangıç tarihindeki T.C.M.B. Efektif Satış kuru üzerinden TL'sına çevrilerek poliçelendirilir. Poliçe primi, peşin veya 4 eşit taksit olarak ödenebilir.

SİGORTA SÜRESİ
Tehlikeli Hastalıklar Sigortası 1 yıl süreli olmakla birlikte her yıl poliçenizi yenileyerek bu güvenceye sürekli sahip olabilirsiniz.

TEMİNAT TUTARI
Teminat tutarı USD bazında olup minumum 5.000 USD, maksimum 100.000 USD olmak üzere 1.000 USD' nin katları olarak seçilebilir.

NELERİ KAPSAR?
Tehlikeli Hastalıklar Sigortası ile aşağıda belirtilmiş hastalıklardan herhangi birinin tıbbi teşhisi (ameliyat olarak verilen teminatların ameliyatı) durumunda 30 günlük süreçte hayatta olunması koşulu ile sigorta başlangıcında belirlediğiniz tazminat tutarını almaya hak kazanırsınız.
1.Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
2.Hastalık Sonucu Oluşan İnme
3.Koroner Damar Hastalığı Sonucu Yapılan Kalp Ameliyatı
4.Kanser
5.Böbrek Yetmezliği
6.Organ Nakli
7.Kol veya Bacak Kaybı
8.Körlük
9.Multiple SclerosisAKSİGORTA HİZMET MERKEZİ
    **FAYDALI LİNKLER**
     

ANKA SİGORTA

 Fevzi Çakmak Mah. Osmangazi Cad. 2/1 Sk. Yılmazer İş Merkezi No:1/9 Tabya - Bağcılar - İST.
Tel: Pbx (0212) 434 24 24 / (0212) 435 33 90 - 91 Fax: (0212) 436 56 09