ZORUNLU MAL� SORUMLULUK (TRAF�K) S�GORTASI


Karayollar�na ��kan t�m motorlu kara ta��tlar� ile lastik tekerlekli trakt�rler ve bunlar�n �ekmekte oldu�u r�mork sahiplerinin 2918 say�l� Karayollar� Trafik Kanunu'na g�re yapt�rmak mecburiyetinde olduklar� zorunlu bir sigorta t�r� olup, arac�n kullan�m�ndan dolay� ���nc� �ah�slara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile ara� sahibine d��en hukuki sorumlulu�u teminat alt�na al�r.


AKS�GORTA H�ZMET MERKEZ�
    **FAYDALI L�NKLER**
     

ANKA SİGORTA

  Fevzi Çakmak Mah. Osmangazi Cad. 2/1 Sk. Yılmazer İş Merkezi No:1/9 Tabya - Bağcılar - İST.
Tel: Pbx (0212) 434 24 24 / (0212) 435 33 90 - 91 Fax: (0212) 436 56 09